એંગ્રી યંગ મેનના નામથી ફેમસ સિદ્ધાર્થ શુક્લા બાળપણમાં ખાવા માટે એક કરતા હતા કંઈક આવું કામ અને આજે છે સુપર સ્ટાર  • બિગ બોસના ઘરમાં એંગ્રી યંગ મેનના નામથી મશહૂર કન્ટેસ્ટન્ટ સિદ્ધાર્થ શુક્લા ની પોતાની જિંદગી ના વિષે ઘણા જ ઓછા લોકો જાણતા હશે અથવ બિગ બોસના ઘરમાં એક બાજુએ તેમનો ભયાનક ગુસ્સો જોયો હશે તો બીજી તરફ તેમના માં છુપાયેલો એક બાળપણ બધા લોકોએ જોયેલું છે. તેમના આ બંને અંદાજ તેમના ફેન ઘણા પસંદ કરી રહ્યા છે.

  • જોઈએ તો સિદ્ધાર્થ શુક્લા ને ઘરમાં ખૂબ જ ઓછા પોતાની ઘરની જિંદગીની શેર કરતા જોયા છે. હાલમાં જ એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. જેમાં સિદ્ધાર્થ પોતાનાં દોસ્ત આરતી સિંહ ની સાથે પોતાના બાળપણ વિશે વાત કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. 

  • આ વીડિયોમાં સિદ્ધાર્થ આરતી ને કહે છે કે હું બાળપણમાં ઘણોજ જિદ્દી હતો. સામાન લાવવા માટે હું દુકાન ઉપર ચાલ્યો જતો હતો. જ્યારે સામાન મળતો ન હતો તો દુકાનની સામે જ માંગવા લાગતો હતો. અંકલ આપો ને અંકલ આપોને બોલવા લાગતો હતો.

  • સિદ્ધાર્થ શુક્લા કહે છે કે જ્યારે દુકાનદાર સામાન આપતો ન હતો તો હું રોવા લાગતો હતો. મને ઘણીવાર દુકાનદાર એ સામાન આપી દીધો પણ છે. મારી આ હરકતોના કારણે થી મને મારી મમ્મી ઘણી જ ખીજાતી હતી. મમ્મી મને હંમેશા કહેતી આ કે તું ઈજ્જત ઘટાડી દે છે. બેઈજ્જત કરાવી દેઇ છે. પાછળ પડી જાય છે દુકાનદાર ની...